University of Malaya Website   List of Conferences  
 
     
 
 
 


 
Total Visits : 8568  OBJEKTIF

 

OBJEKTIF SEMINAR:
____________________________________________________

i. Membentangkan hasil penyelidikan LRGS wakaf pendidikan tinggi.

ii. Mencadangkan model pembiayaan, pembangunan dan pelaburan wakaf pendidikan tinggi dalam konteks kewangan, perundangan dan governans.

iii. Membincangkan isu-isu berbangkit pelaksanaan wakaf pendidikan tinggi.


 
  umconference
Copyright 2007 © Universiti Malaya.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/