University of Malaya Website   List of Conferences  
 
     
 
 
 


 
Total Visits : 8565  PENGENALAN

 

PENGENALAN:
____________________________________________________


Pembiayaan dan pembangunan wakaf IPT merupakan satu bidang yang sedang berkembang pesat di Malaysia. Ia memberi peluang kepada kumpulan penyelidik dan pemikir untuk mengemukakan cadangan yang praktikal dan kontemporari dalam membangunkan IPT berteraskan wakaf.Seminar yang dicadangkan ini akan membentangkan hasil penyelidikan yang telah dijalankan di bawah geran LR001A-2013B termasuk LR001B-2013B dan LR001C-2013B. Pembentangan model pembiayaan, pembangunan dan pelaburan wakaf pendidikan tinggi dalam konteks kewangan, perundangan dan governans yang bakal dilaksanakan di peringkat IPT.


 
  umconference
Copyright 2007 © Universiti Malaya.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/