University of Malaya Website   List of Conferences  
 
     
 
 
 


 
Total Visits : 4040  TARIKH PENGESAHAN PENYERTAAN POSTER

TARIKH PENGESAHAN PENYERTAAN POSTER:
-----------------------------------------------------------------------------------------


Urusetia seminar akan mengesahkan penyertaan permohonan sebelum tarikh 
16 Mei 2017 (Selasa) melalui emel kepada peserta berdasarkan abstrak yang dihantar.

 
  umconference
Copyright 2007 © Universiti Malaya.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/