University of Malaya Website   List of Conferences  
 
     
 
 
 


 
Total Visits : 1523  SEMINAR OBJECTIVES

Seminar ini diadakan untuk mencapai beberapa objektif berikut:

1-    Membincangkan kepentingan pengajian Ulum Hadith sebagai asas utama dalam memahami hadith nabi SAW dan asas kepada kewujudan pelbagai aliran.

2-    Mengenalpasti kepelbagaian aliran dan manhaj dalam pengajian hadith sama ada berbentuk tradisional atau kontemporari.

3-    Mengenalpasti kesan buruk kepada umat Islam akibat daripada taksub atau fanatik kepada satu aliran sahaja atau aliran yang menyimpang.

4-    Merumuskan tindakan terbaik bagi melestarikan antara aliran tradisional dengan aliran kontemporari dalam hadith Nabi SAW.


 
  umconference
Copyright 2007 © Universiti Malaya.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/